Alla ska kunna växa upp med lika möjligheter
i ett tryggt område
där de känner sig hemma.
Hemmaplan
Vi är en långsiktig fastighetsägare med ambitionen att skapa samhällsutvecklande fastigheter. Hemmaplan utvecklar och
förvaltar centrumfastigheter och mötesplatser i stadsdelar
präglade av socioekonomiska utmaningar, för att därigenom
driva positiv samhällsutveckling, med och för människor som
bor och är verksamma i området, för att alla ska kunna växa upp
med lika möjligheter i ett tryggt område där de känner sig hemma.

Hemmaplan ägs av Bonnier Fastigheter och Brunswick Real Estate,
som grundade bolaget 2021. Hemmaplan äger idag 50% av
Rosengård Centrum tillsammans med Fastighets AB Trianon.
Våra värderingar
Vi kan driva en positiv samhällsutveckling för att vi är långsiktiga, lyhörda och målmedvetna. 
Långsiktiga
Vi är en ansvarsfull och långsiktig fastighetsägare som aktivt väljer att verka i områden där vi kan stärka en positiv samhällsutveckling med utgångspunkt i lokala behov och i samverkan med lokala aktörer.
Lyhörda
Vi är lyhörda för att förstå behov, förutsättningar och potential, eftersom vi vet att lokala utmaningar kräver lokala lösningar.
Vi är inkluderande och transparenta i våra utvecklings- och beslutsprocesser, för att hela tiden lära oss hur vi på bästa sätt
kan utveckla och stärka ett område.
Målmedvetna
Vi väljer att investera i områden, där vi som oberoende aktör med civilkurage, engagemang och innovativa evidensbaserade lösningar vill utgöra en drivande kraft för en positiv samhällsutveckling och ge alla människor möjlighet att växa med rätt förutsättningar.
Om fastighets ab hemmaplan
Hemmaplan investerar i stadsdelar som präglas av socioekonomiska utmaningar där vår investering, utveckling och förvaltning av centrumfastigheter och kringliggande fastigheter kan bidra till positiv samhällsutveckling i hela området tillsammans med lokala aktörer. En förutsättning för detta är att förstå lokala behov, förutsättningar och potential, eftersom vi vet att lokala utmaningar kräver lokala lösningar.

Vi utvecklar och förvaltar centrumfastigheter för att optimera fastigheten och dess möjlighet att driva positiv samhällsutveckling genom hur fastigheten påverkar människor och miljö i det kringliggande området, genom de rörelse- och beteendemönster som fastighetens och den kringliggande miljöns design skapar, samt genom centrumets utbud och verksamhet, och hur detta påverkar de socioekonomiska förutsättningarna i området samt samhället i stort.
Kontakta oss
Cecilia Safaee, vd
+46 727 272 580
cecilia.safaee@hemmaplan.com

© Fastighets AB Hemmaplan, 2022

Made on
Tilda