hero_img_torget_gc

Om Hemmaplan

Hemmaplan är en långsiktig fastighetsägare som utvecklar och förvaltar centrumfastigheter och kringliggande fastigheter i områden med stor potential för socioekonomisk tillväxt. Vi investerar i områden präglade av socioekonomiska utmaningar, för att med våra centrum som plattform driva en hållbar, positiv och lönsam samhällsutveckling, tillsammans med och för människor som bor och verkar i området.

Vi utvecklar och förvaltar centrumfastigheter för att optimera fastigheten och dess möjlighet att driva positiv samhällsutveckling genom hur centrumet påverkar människor och miljö i det kringliggande området. Genom centrumet bygger vi ett starkt lokalt ekosystem som främjar de socioekonomiska förutsättningarna i området, och skapar möjligheter för oss att påverka samhällsutvecklingen långt utanför vår fastighetsgräns.

Vi gör det genom att bygga ett starkt lokalt näringsliv där vi ständigt söker gemensamma incitament med våra hyresgäster, med förståelse för att deras affär också är vår. Vi främjar lokalt entreprenörskap och skapar fler möjligheter till utbildning och sysselsättning i området. Vi bygger en stark lokal mötesplats i våra centrum där människor kan mötas över gränser, men med gemensamma värderingar, vilket bygger tillit och förtroende, och en inkluderande samhällsutveckling där människor med större socialt kapital och nätverk får fler möjligheter. Vi förändrar narrativet om området, vilket över tid ger fler besökare, ökad omsättning och fler möjligheter. Genom vår fastighetsutveckling förstärker vi ständigt samhällsutvecklingen, som i sin tur förstärker vår fastighetsutveckling, och skapar en hållbar, positiv och lönsam utveckling. Hemmaplan ägs av Bonnier Fastigheter (98,5 %) och ordförande Ulf Jonsson genom bolag (1,5 %).

feature image

Långsiktiga

Vi är en långsiktig fastighetsägare som investerar i områden där vi kan stärka en positiv samhällsutveckling tillsammans med lokala aktörer, baserat på lokala behov.

feature image

Lyhörda

Vi är lyhörda för att förstå behov, förutsättningar och potential, eftersom vi vet att lokala utmaningar kräver lokala lösningar. Vi inkluderar och samverkar löpande, för att lära hur vi bäst kan utveckla och stärka ett område.

feature image

Handlingskraftiga

Vi väljer att investera i områden, där vi verkligen kan göra skillnad. Vårt mod, engagemang och evidensbaserade lösningar ger en drivande kraft för en positiv samhällsutveckling och alla människor möjlighet att växa med rätt förutsättningar.

contact image

Affärsutveckling - Hållbarhet

contact image

Affärsutveckling - Uthyrning (föräldraledig)

contact image

Centrumchef Gottsunda Centrum

contact image

Centrumchef Rosengård Centrum

By clicking ‘Accept’, you agree to the storage of cookies on your device to improve navigation on the website, analyse website usage and support our marketing activities.