hero_image_kids_2

Gottsunda Centrum

Hemmaplan äger sedan slutet av 2022 Gottsunda Centrum. Det är en dynamisk plats med möjlighet till utveckling, både för människor i området och för lokala entreprenörer. Under första året har vi bl. a. tillskapat 125 nya arbetsplatser, hjälpt till att starta sex nya bolag, transformerat 320 meter lång betongfasad till 320 meter lång uteservering, tagit första spadtaget i vår egen stadsodling och framförallt utvecklat centrumet, och därigenom Gottsunda, tillsammans med och för våra hyresgäster.

Positiv förändring och tillväxt i Gottsunda Centrum

Under 2023, Hemmaplans första år som fastighetsägare i Gottsunda, har vi utvecklat Gottsunda Centrum tillsammans med både befintliga och nya hyresgäster. Vi har under året rekryterat en egen förvaltningsorganisation i Gottsunda, och identifierat åtgärder för att optimera drift och förvaltning av centrumet med utgångspunkt i den uthyrnings- och utvecklingsstrategi som framkommit genom dialoger med hyresgäster och besökre, samt hyresgäst- och besöksundersökningar. 

Vi välkomnade våra besökares mest önskade hyresgäst i butikskedjan Normal, vilket stärker centrumets utbud och lockar fler besökare, och framförallt kvinnor i alla åldrar. Normal blev också först ut bland våra hyresgäster att delta i vårt program Centrumakademin, som under året initierades i samverkan med Uppsala kommuns arbetsmarknadsförvaltning, för att erbjuda möjligheter till meningsfull sysselsättning för arbetssökande i Gottsunda, och därigenom stärka de socioekonomiska förutsättningarna i området.

Tillsammans med våra hyresgäster har 125 nya arbetsplatser skapats under 2023, varav 107 för personer som tidigare saknade arbete och som har fått meningsfull sysselsättning genom Gottsunda Centrum och vår Centrumakademi. Av dessa har 78 personer fått långsiktig anställning – och lika många hushåll i området har därmed fått en högre och stabilare inkomst, som på lång sikt innebär att hela områdets socioekonomiska förutsättningar stärks.

Genom vår inkubator för lokala entreprenörer har sex nya bolag startats under 2023, och två av dessa, Manar Abtah och Martha Adeola, har redan etablerat sig med permanent butik i centrum och stärkt centrumets serviceutbud. Genom våra lokala entreprenörer skapas fler lokala arbetstillfällen, som komplement till de arbetstillfällen vi skapar genom Centrumakademin. 

Under sommaren startade vi även en glasskiosk i egen regi för att därigenom kunna erbjuda sommarjobb. En tom lokal blev glasskiosk i samarbete med Lejonet&Björnen, som tagits om hand av 16 unga stjärnor från området som fått sommarjobb, där glassförsäljningen finansierat deras första jobb. Ekonomiskt gjorde glasskiosken ett noll-resultat, men de verkliga vinsterna ligger i de nya arbetstillfällen som skapats där vi kan fånga upp ungdomar från området och ge dem en väg in på arbetsmarknaden, samtidigt som vi genom en tidigare tom yta skapat ytterligare en mötesplats i vårt centrum och fått fler besökare att stanna kvar och njuta av sommaren på hemmaplan.

Vi inledde sommaren med att bjuda in till inflyttningsfest och invigning av vår 320 meter långa betongfasad som nu transformerats till en färgsprakande uteservering med gott om sociala ytor för människor att samlas på. 

Trots att föregående år präglades av en ihållande våldsvåg i Uppsala, där även Gottsunda drabbades, har vi välkomnat ett ständigt ökande antal besökare, som under året ökat i linje med riksgenomsnittet för köpcentrum med 2,2 %. Bland våra besökare känner 80% sig trygga i och kring Gottsunda Centrum, jämfört med 70% när Hemmaplan tillträdde i slutet av 2022. Vi har också under året sett en ökande andel kvinnor och barn bland våra besökare – vilket varit i fokus i vår utveckling av centrumet. Till exempel har vi öppnat Barnens mattorg; en levande lekplats mitt på Mattorget där barn fått en restaurang i sin egen storlek, vilket uppskattats av såväl föräldrar som barn. 

Bland våra hyresgäster är det 83% som känner sig trygga i och kring Gottsunda Centrum, vilket är en ökning med 23% sedan vårt tillträde i slutet av 2022.

Under 2023 har uthyrningsgraden ökat från 93 till 95 %, och ett större utvecklingsarbete har initierats som under nästkommande år kommer aktivera stora delar av resterande vakanta lokaler med satsningar på mat, kultur, idrott och upplevelser som gör Gottsunda Centrum till en central mötesplats för hela området och en destination för hela staden.

Antal besökare 2023

0

Arbetstillfällen skapade

0

av besökare och hyresgäster känner sig trygga

0%

feature image

Centrumakademin

Genom Centrumakademin identifieras talanger från området som saknar arbete, men som har erfarenhet och kompetens som kanske inte syns i ett traditionellt CV, och som saknar nätverk och socialt kapital. Dessa kopplas ihop med arbetsgivare i Gottsunda Centrum, vilket bidrar till att öka hyresgästers lokala förankring, attrahera nya kundgrupper och säkra hyresgästers kompetensförsörjningsbehov. Under 2023 har 101 personer fått meningsfull sysselsättning genom Centrumakademin. Av dessa har 16 ungdomar fått sitt första jobb och 78 personer har fått långsiktiga anställningar – och lika många hushåll i området har därmed fått en högre och stabilare inkomst.

feature image

Inkubatorn

Vi driver en inkubator för lokala entreprenörer. Inkubatorn syftar till att identifiera lokala entreprenörer och erbjuda dem coaching och stöd för att etablera sig i Hemmaplans centrum som entreprenörer, där vi med gemensamma incitament tillsammans arbetar för att växa deras affär, med liten ekonomisk risk för bägge parter. Genom vår inkubator erbjuder vi stöd med affärsutveckling, marknadsföring och lönsamhetsoptimering, tillsammans med samarbetspartners som bland annat Almi. Även redan etablerade lokala entreprenörer med verksamhet i Hemmaplans centrum får stöd genom inkubatorn. Genom vår inkubator för lokala entreprenörer, varav 40% kvinnliga entreprenörer, har sex nya bolag startats i Gottsunda Centrum under 2023, och två av dessa, Manar Abtah och Martha Adeola har redan etablerat sig med permanent butik i centrum.

feature image

Cirkulärt matsystem

I Gottsunda har vi tagit fram en färdplan för ett matsvinnsfritt centrum och ett cirkulärt livsmedelsflöde, som optimerar lönsamheten hos våra hyresgäster, skapar utrymme för nya matentrenprenörer och fler arbetstillfällen – samtidigt som vi förändrar narrativet genom att nå ut till hela staden med mat.

contact image

Centrumchef Gottsunda Centrum

contact image

Teknisk förvaltare

contact image

Senior rådgivning, teknisk förvaltning

contact image

Fastighetsskötare

contact image

Fastighetsskötare

contact image

Fastighetskötare, Praktikant

By clicking ‘Accept’, you agree to the storage of cookies on your device to improve navigation on the website, analyse website usage and support our marketing activities.