hero_samuveckling

Rosengård Centrum

Hemmaplan äger sedan juni 2024 Rosengård Centrum, efter tre år av samägande utveckling och förvaltning i en joint venture med Fastighets AB Trianon. Rosengård Centrum är ett myllrande stadsdelscentrum med bostadsnära handel och unika butiker, samt en stor del samhällsservice såsom vård och utbildning, samt Malmös mest välbesökta bibliotek efter stadsbiblioteket. Genom Rosengård Centrum skapar vi bl.a. fler möjligheter till sysselsättning för människor som bor i området, lägre trösklar för lokala entreprenörer att både starta och bedriva nya verksamheter, liksom ett varierat utbud av fritidsaktiviteter för unga.

Skapa värde genom hållbarhetsarbete

Under 2023 har Rosengård Centrum fortsatt att utvecklas med fler butiker och verksamheter, bland annat med etablering av SVT, föreningen Allas lika värde samt Al Safady Frukt & Grönt, som drivs av en lokal entreprenör som därmed öppnar sin andra livsmedelsbutik i centrum. Därtill har åtta hyresgäster investerat i utveckling av sin verksamhet och butik, de flesta med nya ägare som kommit in med ny energi och kapital som bidrar till hela centrumets utveckling. Lågkonjunkturen slår dock hårt mot en del hyresgäster, och några hyresavtal har förhandlats om, och en hyresgäst har sagts upp då hyresgästen försatts i konkurs.

Vi har under 2023 investerat i 244 kWp mer solceller, i samband med att vi även genomfört en takomläggning med ett nytt vitt tak som minskar vårt koldioxidutsläpp. Centrumets klimatskal har förstärkts med byten av flertalet fönster och dörrar, vilket också förväntas bidra till att minska vår energianvändning parallellt med vårt löpande arbete för att optimera och reducera vår energianvändning.

Under året har vi även i Rosengård Centrum skrivit avtal med butikskedjan Normal som flyttar in på 500 kvm i början av 2024. Normal blir den första butikskedjan att öppna i Rosengård Centrum utöver apotek sedan CityGross lämnade centrumet 2019. Uthyrningen kommer att stärka centrumets utbud och förväntas öka andelen kvinnor och tjejer bland våra besökare.

Vårt arbete med att utveckla och lyfta centrumet som mötesplats för hela området, med särskilt fokus på kvinnor och barn, har fortsatt under året. 86 % av våra besökare i Rosengård Centrum känner sig trygga i centrum och rekommenderar andra att besöka centrumet. Centrumets mittpunkt har renoverats för att ge plats åt en trevlig café- och restaurangdel, som byggts ut med en lekyta för barn. Med små enkla grepp gör vi centrumet trevligare, och skapar plats för evenemang och aktiviteter som samlar människor i området.

Tillsammans med våra hyresgäster har vi arrangerat flera event, loppis och aktiviteter, vilket också lockar nya besökare. Under året har Rosengård Centrum fortsatt att välkomna ett ständigt ökande antal besökare med en genomsnittlig ökning om 3,5 % mot föregående år, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet för köpcentrum under 2023 på 2,2 %.

Rosengårdsbiblioteket, som stod klart i början av året, har fortsatt att vara Malmös mest välbesökta bibliotek efter Malmö stadsbibliotek. I samband med invigningen slogs besöksrekord i Rosengård Centrum, vilket dock inte blev långvarigt då nytt rekord slogs bara veckorna efter. Rosengårds moské, också den i centrum, fortsätter också att dra besökare från hela Malmö, vilket också bidrar till ökad omsättning hos övriga hyresgäster.

Med fokus på barn och ungdomar har Hemmaplan under året i samarbete med stiftelsen Momentum, en stiftelse som främjar barns uppväxtvillkor, grundad och finansierad av Malmöbaserade fastighetsägarna Trianon och MKB, medfinansierat flera ideella verksamheter i och runt Rosengård Centrum. Under året har bl.a. samarbetet med FC Rosengård fortsatt att utvecklas, där fler barn har fått möjlighet till fotbollsträning, frukt och högläsning – och med flera besök på Rosengårdsbiblioteket i Rosengård Centrum.

Antal besökare 2023

0

av besökare känner sig trygga

0%

Ökat Besökarantal med

0%

våra medarbetare

contact image

Centrumchef

contact image

Teknisk Förvaltare

By clicking ‘Accept’, you agree to the storage of cookies on your device to improve navigation on the website, analyse website usage and support our marketing activities.