hero_image_kids_start

Fastighetsutveckling ∞ Samhällsutveckling

Hemmaplan äger sedan slutet av 2022 Gottsunda Centrum. Det är en dynamisk plats med möjlighet till utveckling, både för människor i området och för lokala entreprenörer. Under första året har vi bl. a. tillskapat 125 nya arbetsplatser, hjälpt till att starta sex nya bolag, transformerat 320 meter lång betongfasad till 320 meter lång uteservering, tagit första spadtaget i vår egen stadsodling och framförallt utvecklat centrumet, och därigenom Gottsunda, tillsammans med och för våra hyresgäster.

0

Arbetstillfällen skapade

0

Lokala entreprenörer stöttade genom vår inkubator

0%

av besökare och hyresgäster känner sig trygga i våra centrum

0%

Reducerad energiförbrukning jämfört med 2022

Social hållbarhet

Hemmaplan investerar i stadsdelar med stor potential för socioekonomisk tillväxt. Vi utvecklar centrumfastigheter för att skapa positiv samhällsutveckling och ge alla lika möjligheter. Vi stärker ekonomiska förutsättningar för att främja social sammanhållning. Hemmaplan skapar trygga mötesplatser med stark kultur och värdegrund, engagerande och inkluderande utveckling som sprider positiva effekter.

  • Lokal utveckling
  • Stärka sociala och ekonomiska förutsättningar
  • Fler jobb, bättre hälsa och mer möjligheter
tab image

Gottsunda Centrum

Hemmaplan äger sedan slutet av 2022 Gottsunda Centrum. Det är en dynamisk plats med möjlighet till utveckling, både för människor i området och för lokala entreprenörer. Under första året har vi bl. a. tillskapat 125 nya arbetsplatser, hjälpt till att starta sex nya bolag, transformerat 320 meter lång betongfasad till 320 meter lång uteservering, tagit första spadtaget i vår egen stadsodling och framförallt utvecklat centrumet, och därigenom Gottsunda, tillsammans med och för våra hyresgäster.

Image Slide

Rosengård Centrum

Hemmaplan äger sedan juni 2024 Rosengård Centrum, efter tre år av samägande utveckling och förvaltning i en joint venture med Fastighets AB Trianon. Rosengård Centrum är ett myllrande stadsdelscentrum med bostadsnära handel och unika butiker, samt en stor del samhällsservice såsom vård och utbildning, samt Malmös mest välbesökta bibliotek efter stadsbiblioteket. Genom Rosengård Centrum skapar vi bl.a. fler möjligheter till sysselsättning för människor som bor i området, lägre trösklar för lokala entreprenörer att både starta och bedriva nya verksamheter, liksom ett varierat utbud av fritidsaktiviteter för unga.

Image Slide

senaste pressmeddelanden

hero_img_rosengard

Pressmeddelande

Hemmaplan förvärvar resterande 50 procent av Rosengård Centrum från Fastighets AB Trianon

28 June 2024

gc_news_press_image2

Pressmeddelande

Lånenyckeltal pekar i rätt riktning i Gottsunda

27 May 2024

By clicking ‘Accept’, you agree to the storage of cookies on your device to improve navigation on the website, analyse website usage and support our marketing activities.